top of page

Orde van Architecten - beschermt het beroep van architect

Netwerk Architecten Vlaanderen - de grootste architectenorganisatie

VAI - het Vlaams Architectuur Instituut

Energiesparen - nieuws en regelgeving

Ecobouwers - info over duurzaam bouwen

Pixii - kennisplatform energieneutraal bouwen

Premiezoeker - om het bos door de bomen te zien

Zonnekaart Vlaanderen - is uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Thermografische kaart Gent - geeft weer hoe goed uw dak geïsoleerd is

Bouw-Energie - handige tools

Fotografie: Luc Roymans

bottom of page